Πιστοποιητικά Τεχνικής Υπηρεσίας

Expand all

 • Βεβαίωση υψομέτρου

 • Βεβαίωση αριθμού οικοδομικού τετραγώνου

 • Βεβαίωση σήμανσης οδών

 • Βεβαίωσης μετονομασίας οδού ή πλατείας

 • Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάθμευσης (Ρ-40)

 • Άδεια κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίου

 • Παραχώρηση χρήσης χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου

 • Αιτήσεις και καταγγελίες για συντήρηση και αυτεπιστασία κοινόχρηστων χώρων και βλάβες ηλεκτροφωτισμού

 • Βεβαίωση αρίθμησης ακινήτων

 • Κατάληψη οδοστρώματος

 • Υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου

 • Άδεια τομής

Δημότες - Χρήσιμα

Expand all

 • Θέλω να πετάξω ογκώδη αντικείμενα (στρώμα, καρέκλα, καναπέ κλπ.)

 • Θέλω να ειδοποιήσω για ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο

 • Θέλω να εκδώσω πιστοποιητικό γέννησης - εντοπιότητας - οικογενειακής κατάστασης