Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας

Η κεντρική κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης, λειτουργεί από το 1992 και χειρίζεται μια πληθώρα περιστατικών όλων των πληθυσμιακών, ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων του Δήμου μας:
•    Οικογένεια και παιδί.
•    Άτομα με αναπηρία.
•    Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
•    Τρίτη ηλικία.
εφαρμόζοντας τις αρχές και τις μεθόδους της κοινωνικής εργασίας:
•    Κοινωνική εργασία με Άτομα.
•    Κοινωνική εργασία με Ομάδες.
•    Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα.
•    Κοινωνική Έρευνα-Σχεδιασμό.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Τμήματος  Κοινωνικής Μέριμνας προωθούν τις  απαραίτητες παρεμβάσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, σεβόμενοι πάντα τις αρχές της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας
(σεβασμός και εξατομίκευση του εξυπηρετούμενου, αποδοχή του ατόμου ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και της ατομικής και κοινωνικής του ταυτότητας, αναγνώριση του εξυπηρετούμενου ως πολίτη με πλήρη  δικαιώματα και ευθύνες).

Στόχοι-Υπηρεσίες-Προγράμματα Κοινωνικής Μέριμνας

Expand all

  • Στόχοι

  • Υπηρεσίες - Προγράμματα

  • Συμμετοχή σε δίκτυα

  • Που θα μας βρείτε