Διοίκηση "Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ"

Expand all

 • Πρόεδρος

 • Αντιπρόεδρος

 • Τακτικά Μέλη

 • Αναπληρωματικά Μέλη

Προσκλήσεις Δ. Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2012

Expand all

 • Πρόσκληση για 14/02/2012

 • Πρόσκληση για 28/02/2012

 • Πρόσκληση για 30/03/2012

 • Πρόσκληση για 25/05/2012 (έκτακτο)

 • Πρόσκληση για 5/6/2012

 • Πρόσκληση για 19/6/2012

 • Πρόσκληση για 23/07/2012

Προσκλήσεις Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

Expand all

 • Πρόσκληση για 7/6/2011

 • Πρόσκληση για 22/6/2011