ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.)

 

Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κ. Καραμανλή 12

Υπεύθυνος: Κ. Παπάγιωργας Τρύφων

ΤΗΛ:  210.9917855

ΦΑΞ:  210.9949818

Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παναγούλη 1

Υπεύθυνος: Κ. Κοντάκος Δημήτριος

ΤΗΛ:  210.9944865

210.9944883

Γ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κέντρο Φροντίδας & Αλληλεγγύης

Αγίου Κωνστντίνου 7
Υπεύθυνος: Κ. Κουτρουμάνος Γεώργιος

ΤΗΛ:  210.9706347

ΦΑΞ:  210.9704460

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ

Φιλοποίμενος 6

Υπεύθυνος: Κ. Γονή Διατσέντα

 ΤΗΛ: 210.9943386

210.9931260

 

Ώρες λειτοτργίας: 07:30 - 19:30

Ώρες λειτουργίας Υπηρεσιών: 07:30 - 14:30

Email: kapidi@ilioupoli.gr