Για να δείτε τον ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 του Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. πατήστε εδώ