Διοίκηση "Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ"

Expand all

  • Πρόεδρος

  • Αντιπρόεδρος

  • Διευθύντρια

  • Τακτικά Μέλη

  • Αναπληρωματικά Μέλη

 

Γραφείο του ΝΠΔΔ Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.

Διεύθυνση: Νικομάχου 18, Ηλιούπολη

Τηλέφωνο: 210.9958084 και 89