Αντιδήμαρχοι 2016

Expand all

  • Χατζηδάκης Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αναπληρωτής Δήμαρχος

  • Παναγιωτάρης Αναστάσιος - Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

  • Καλαρρύτης Χρήστος-Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

  • Δημητρόπουλος Άγγελος - Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας, Παιδείας και ΚΕΠ

  • Καλούδης Κωνσταντίνος-Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος