Οργανόγραμμα των Υπηρεσιών του Δήμου

 

 Για να το δείτε πατήστε εδώΝομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

 

- Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης
   Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ"

- Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας & Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης
   Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. - "ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ"

- Σχολική Επιτροπή Α' Βάμιας Εκπαίδευσης

- Σχολική Επιτροπή Β' Βάμιας Εκπαίδευσης

- Μουσείο Εθνικής Αντίστασης