ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑΚΤΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΨΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗ ΝΤΟΡΑ
ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΛΑΒΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΩΣΤΑ -ΛΑΤΣΗ ΒΙΟΛΛΕΤΑ
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ          
ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Προσκλήσεις Δημ. Επιτροπής Παιδείας 2015

Expand all

  • Πρόσκληση για 20/04/2015

Προσκλήσεις Δημ. Επιτροπής Παιδείας 2014

Expand all

  • Πρόσκληση για 06/02/2014

  • Πρόσκληση για 08/04/2014

  • Πρόσκληση για 04/08/2014

  • Πρόσκληση για 12/11/2014

Προσκλήσεις Δημ. Επιτροπής Παιδείας 2013

Expand all

  • Πρόσκληση για 27/02/2013

  • Πρόσκληση για 27/03/2013

  • Πρόσκληση για 10/09/2013

  • Πρόσκληση για 28/11/2013

  • Πρόσκληση για 19/12/2013