Πρόεδρος: Μαρκουλάκη Αικατερίνη

 

Προσκλήσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2015

Expand all

  • Πρόσκληση για 5/11/2015

Πρόσκληση / Έκθεση Δημ. Επ. Διαβούλευσης 2012

Expand all

  • Πρόσκληση για 25/09/12

  • Έκθεση Επιτροπής Διαβούλεσης 25/09/2012

Προσκλήσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2011

Expand all

  • Πρόσκληση για 20/10/2011