Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Expand all

 • Πρόσκληση για 21/1/2016

 • Πρόσκληση για 31/3/2016 (Διαδημοτικό)

 • Πρόσκληση για 31/3/2016

 • Πρόσκληση για 14/4/2016

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Expand all

 • Πρόσκληση για 12/01/2015 16.30

 • Πρόσκληση για 12/01/2015 17.30

 • Πρόσκληση για 13/1/2015 (έκτακτη)

 • Πρόσκληση για 5/2/2015

 • Πρόσκληση για 26/2/2015

 • Πρόσκληση για 5/3/2015

 • Πρόσκληση για 26/03/2015

 • Πρόσκληση για 02/04/2015

 • Πρόσκληση για 23/4/2015 (ΕΚΤΑΚΤΟ)

 • Πρόσκληση για 30/4/2015

 • Πρόσκληση για 22.5.2015

 • Πρόσκληση για 3/6/2015 (έκτακτο)

 • Πρόσκληση για 19/6/2015 (έκτακτο)

 • Πρόσκληση για 25/6/2015

 • Πρόσκληση για 2/7/2015 (έκτακτο)

 • Πρόσκληση για 27/7/2015

 • Πρόσκληση για 7/9/2015 (έκτακτο)

 • Πρόσκληση για 10/9/2015 (έκτακτο)

 • Πρόσκληση για 15/10/2015

 • Πρόσκληση για 16/11/2015(Γενικό)

 • Πρόσκληση για 16/11/2015(Προϋπολογισμός)

 • Πρόσκληση για 10/12/2015

 • Πρόσκληση για 10/12/2015

 • Πρόσκληση για 23/12/2015