Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας

Expand all

 • Πρόεδρος

 • Τι είναι το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (Τ.Σ.Π.Π.)

 • Διαδίκτυο και τρόποι προστασίας

 • Ημερίδα για την ενδοσχολική βία

 • Πρόγραμμα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας

 • Διερεύνηση της παραβατικότητας

 • Πρακτικά Συνεδρίασης 11/12/14

 • Πρακτικά Συνεδρίασης 15/01/15

 • Πρακτικά Συνεδρίασης 12/02/2015

 • Πρακτικά Συνεδρίασης 12/03/2015

 • Πρακτικά Συνεδρίασης 26/03/2015

 • Πρακτικά Συνεδρίασης 14/05/2015

 • Πρακτικά Συνεδρίασης 11/06/2015

 • Πρακτικά Συνεδρίασης 22/10/2015

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Expand all

Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Ναρκωτικών Ουσιών

Expand all