Δράσεις - Παιδεία 2015

Expand all

 • Σχολές Γονέων: Οκτώβριος 2015-Ιούνιος 2016

Δράσεις Δήμου Ηλιούπολης 2013-2014

Expand all

 • 1. Η Ιστορία της Ηλιούπολης στα Γυμνάσια

 • 2. Πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

 • 3. Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 • 4. Δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα

 • 5. Στήριξη άπορων μαθητών

 • 6. Συγκέντρωση σχολικών ειδών

 • 7. Πρόγραμμα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας

 • 8. Έργο σχολικών επιτροπών

 • 9. Βράβευση αποφοίτων λυκείου

 • 10. Πρότυπο κέντρο ΑμεΑ "ΚΔΑΠ"

 • 11. Πρόγραμμα "Εξοικονομώ"

 • 12. Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής για μαθητές

 • 13. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Μάιος 2013 έως Ιούλιος 2013

 • 14. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Οκτώβριος 2013 - Ιανουάριος 2013

 • 15. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Φεβρουάριος έως Μάιος 2014

 • 16. Κέντρο Δια βίου Μάθησης: Οκτώβριος 2014