Επιχειρήσεις - έκδοση αδειών

Expand all

  • Βεβαιώσεις Στάθμης Καταστρώματος Οδού

  • Αδειες Αποτίμησης Πεζοδρομίων

  • Αδειες διέλευσης βαρέων οχημάτων

  • Αδειες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος