Προκηρύξεις Προσλήψεων 2015

Expand all

 • Προσλήψεις ΣΜΕ 1Α/2015 στο ΠΑΟΔΗΛ

 • Προσλήψεις ΣΜΕ 2/2015 στο ΠΑΟΔΗΛ

 • Προσλήψεις ΣΟΧ 1/2015 στο Δήμο Ηλιούπολης

 • Προσλήψεις ΣΟΧ 2/2015 στο Δήμο Ηλιούπολης

 • Προσλήψεις ΣΜΕ 1/2015 στο ΚΑΦΑΔΗΛ

 • Προσλήψεις ΣΜΕ 3/2015 στο ΠΑΟΔΗΛ

Προκηρύξεις Προσλήψεων 2014

Expand all

 • Προσλήψεις ΣΟΧ 1/2014 στο Δήμο Ηλιούπολης

 • Προσλήψεις ΙΔΟΧ (ΔΙΜΗΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) στο Δήμο Ηλιούπολης

 • Προσλήψεις ΙΔΟΧ (ΔΙΜΗΝΑ) στο ΠΑΟΔΗΛ

 • Προσλήψεις ΣΟΧ 1/2014 στο ΚΑΦΑΔΗΛ

Προκηρύξεις Προσλήψεων 2013

Expand all

 • Άλλες θέσεις Εργασίας

 • Ημερίδα από την INTERAMERICAN για υποψήφιους Ασφαλιστικούς Συμβούλους

 • Νέες Κοινωνικές Δομές και θέσεις εργασίας

 • Προσλήψεις ΣΟΧ 1/2013 στο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

 • Προσλήψεις ΣΟΧ 1/2013 στο Δήμο Ηλιούπολης

 • Προσλήψεις ΣΟΧ 1/2013 ΣΤΟ Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ

 • Προσλήψεις ΣΜΕ 1/2013 στο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

 • Προσλήψεις ΣΟΧ 2/2013 στο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

 • Προσλήψεις ΣΟΧ 2/2013 στο Δήμο Ηλιούπολης

 • Προσλήψεις με ΣΟΧ στον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

 • Προσλήψεις με ΣΜΕ 1/2013 στο Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.

 • Προσλήψεις με ΣΜΕ 2/2013 στο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

 • Προσλήψεις με ΣΜΕ 3/2013 στο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

 • Προσλήψεις με ΣΜΕ 2/2013 στο Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.