Διαγωνισμοί 2016

Expand all

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-εγκαταλελλειμένα αυτοκίνητα

 • Διαγωνισμός- Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων

 • Διαγωνισμός - Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών

 • Διαγωνισμός-Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

Διαγωνισμοί 2015

Expand all

 • Διαγωνισμός - Κυκλοφοριακή Μελέτη

 • Διαγωνισμός - Εκμίσθωση του Κυλικείου του 4ου Δημ. Σχολείου

 • Διαγωνισμός - Εκμίσθωση του Κυλικείου του 2ου Δημ. Σχολείου

 • Διαγωνισμός - Εκμίσθωση του Κυλικείου του 3ου Δημ. Σχολείου

 • Διαγωνισμός - Εκμίσθωση του Κυλικείου του 15ου Δημ. Σχολείου

 • Διαγωνισμός - Προμήθεια τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ

 • Διαγωνισμός - Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα σε δρόμους

 • Διακήρυξη - Προμήθεια αναλωσίμων

 • Διαγωνισμός - Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους

 • Διαγωνισμός - Διαμόρφωση προαύλιων χώρων

 • Διαγωνισμός - Ασφάλιση κινητής & ακίνητης περιουσίας Δήμου

 • Διαγωνισμός - Επισκευή & Συντήρηση Αθλητικών Χώρων

 • Διαγωνισμός - Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων

 • Διαγωνισμός - Λοιπών αναλωσίμων ειδών

 • Διαγωνισμός - Α' Σχολ. Επιτροπή - Παροχή λογιστικών υπηρεσιών

 • Διαγωνισμός - Β' Σχολ. Επιτροπή - Εκμίσθωση κυλικείου

 • Διαγωνισμός - Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

 • Διαγωνισμός - Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού

 • Διαγωνισμός - Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε δρόμους της πόλης

 • Διαγωνισμός - Ενίσχυση οδοστρωμάτων

 • Διαγωνισμός - Ασφαλτοστρώσεις οδών

 • Διαγωνισμός-Προμήθεια Γαλακτοκομικών-Τυροκομικών Προϊόντων

 • Διαγωνισμός-Διαμόρφωση Διαφόρων Οδών σε Οδούς Ήπιας Κυκλοφορίας

 • Διαγωνισμός - Προμήθεια αναλωσίμων

 • Διαγωνισμός - Ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων

 • Διαγωνισμός - Αναπλάσεις - συντηρήσεις πάρκων - πλατειών

 • Διαγωνισμός - Εργασίες Ψηφιοποίησης Αρχείου

 • Διαγωνισμός - Συντήρηση & Επισκευή Δημ.Κτιρίων

 • Διαγωνισμός - Διαμόρφωση σε Πεζοδρ. & Κοιν.Χώρους

 • Διαγωνισμός - Προμήθεια για συντήρηση παιδικών χαρών

 • Διαγωνισμός - Εργασίες Ψηφιοποίησης Αρχείου (17-11-15)

 • Διαγωνισμός - Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού

 • Διαγωνισμός Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επόπτευσης

 • Διαγωνισμός - Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπόγειων Κάδων Απορριμάτων

 • Διαγωνισμός- Συντήρηση-Ανάπλαση Παιδικών Χαρών

 • Διαγωνισμός - Διαμορφώσεις Αναψυκτήριου Άλσους ΚΙΝΤΗ

 • Διαγωνισμός-Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

 • Διαγωνισμός - Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, λιπασμάτων, τύρφης, κλπ

 • Διαγωνισμός-Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων

 • Διαγωνισμός-Για Τις Εργασίες Ανακατασκευής Κιβωταμαξών Φορτηγών-Απορριματοφόρων

 • Διαγωνισμός - Προμήθεια υλικών για διαμόρφωση κοιν. χώρων

Διαγωνισμοί 2014

Expand all

 • Διαγωνισμός - Υπόγειοι Κάδοι Απορριμμάτων ωφέλιμης χωρητικότητας 4.000-4.200lt

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ- 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης

 • Διαγωνισμός - Αντικατάσταση Φυσικού Χλοοτάπητα στο Δημ.Στάδιο Ηλιούπολης

 • Διαγωνισμός - Ανάπλαση και διαμόρφωση του Άλσους ΚΙΝΤΗ

 • Δημοπρασία - Προμήθεια για αντικατάσταση φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά LED

 • Διαγωνισμός - Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου Υμηττού

 • Διαγωνισμός εκμίσθωσης κυλικείου - 11ο Δημοτικό Σχολείο

 • Διαγωνισμός - Επισκευή, συντήρηση, επέκταση αρδευτικών συστημάτων

 • Διαγωνισμός - Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών Κτιρίων

 • Διαγωνισμός - Διαμόρφωση προαυλίων χώρων σχολείων

 • Διαγωνισμός-Καύσιμα κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών κ.α.

 • Προκήρυξη εκμίσθωσης χώρων σύγχρονων μέσων

 • Προκήρυξη εκμίσθωσης χώρων συγκοινωνιών

 • Διαγωνισμός - Ενεργειακές Αναβαθμίσεις σε κτίρια του Δήμου Ηλιούπολης

 • Διαγωνισμός - Διαμόρφωση διαφόρων οδών

 • Διαγωνισμός Α' Σχολ.Επιτροπής - Γραφική Ύλη & Υλικά Γραφείου

Διαγωνισμοί 2013

Expand all

 • Περίληψη Επαναληπτικής Διακήρυξης για μίσθωση δημοτικού χώρου

 • Διαγωνισμός - κατασκευής αγωγών ομβρίων

 • Διαγωνισμός - Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών & φαξ

 • Διαγωνισμός - Προμήθεια αντλίας καυσίμων

 • Διαγωνισμός - Προμήθεια τρίκυκλων οχημάτων

 • Διαγωνισμός- Προμήθεια Κάδων

 • Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Κυλικείων

 • Διαγωνισμός Λογιστικών υπηρεσιών

 • Διαγωνισμός - Προμήθεια καλύμματος πισίνας για το κολυμβητήριο