Έχοντας σαν σταθερή επιδίωξή μας την αισθητική και την ευπρέπεια της πόλης μας, αλλά και πιστεύοντας ακράδαντα στην ενεργό συμμετοχή των δημοτών στα κοινά, δημιουργήσαμε αυτόν τον χώρο, στον οποίο θα αναρτάται το ημερήσιο πρόγραμμα των συνεργείων καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου.

Στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι η πλήρης και διαρκής ενημέρωση των συμπολιτών μας, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από τους ίδιους τους δημότες, και να τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν, με τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις τους, στη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών,τις οποίες μπορούν να υποβάλλουν στη γραμμή του δημότη: 15377

και στο τηλ. 210 9940900