Δημοτική Περιουσία

Expand all

  • Ψήφισμα 2011

  • Ο αγώνας για την κατοχύρωση της δημόσιας περιουσίας συνεχίζεται!

  • Υπεράσπιση Δημόσιας Περιουσίας – Καταγγελία

  • Συνέχεια των επιτυχιών μας

  • Δημόσια Περιουσία. Νέα Νίκη. Συγκέντρωση 9/7/12

  • Διαδημοτικό Συμβούλιο για τη Δημ. Περιουσία

  • Αγωνιστική παρουσία στη δίκη με τους Νάστους

  • Επιστολή Δημάρχου - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΝΑΣΤΟΥ